Triển khai hệ thống Domain trên Windows Server 2003 Active Directory

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 224.31 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/03/2008
  • Bình luận:
Vote102
3236
QA code Triển khai hệ thống Domain trên Windows Server 2003 Active Directory

Microsoft đã phát triển hệ thống Active Directory dùng để lưu trữ dữ liệu của domain như các đối tượng user, computer, group,... cung cấp

những dịch vụ (directory service) tìm kiếm, kiểm soát truy cập, ủy quyền và đặc biệt là dịch vụ chứng thực được xây dựng trên giao thức

Keberos hỗ trợ cơ chế single sign-on, cho phép các user chỉ cần chứng thực một lần duy nhất khi đăng nhập vào domain và có thể truy cập

tất cả những tài nguyên và dịch vụ chia sẻ của hệ thống với những quyền hạn hợp lệ.