Trưởng thành - Trách nhiệm là chính mình (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Osho
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/06/2010
  • Bình luận:
Vote
2943
QA code Trưởng thành - Trách nhiệm là chính mình (Tiếng Việt)

Con người  được sinh ra  để  đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người có thể cứ  đi tới nấm mồ - nhưng  đây không phải là cuộc sống, đây là cái chết dần. Từ cái nôi tới nấm mồ… cái chết dần dài bẩy mươi năm. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn  đang chết trong cái chết chậm chạp, dần dần này, bạn cũng bắt  đầu bắt chước họ. Trẻ con học mọi thứ từ những người quanh chúng, và chúng ta bị bao quanh bởi cái chết. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu điều tôi ngụ ý bởi "sống". Nó phải không đơn giản chỉ là già đi, nó phải là trưởng thành. Và đây là hai điều khác biệt.

Già  đi, bất kì con vật nào cũng có khả năng  ấy.

Trưởng thành là đặc quyền của con người.