Truyện gian thần trong các triều đại Trung Hoa (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 616 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/06/2011
  • Bình luận:
Vote
1721
QA code Truyện gian thần trong các triều đại Trung Hoa (Tiếng Việt)

Trong lịch sử Trung Quốc có hàng vạn trung thần để danh muôn đời nhưng cũng có trăm ngàn gian thần gây ra những tai họa trầm trọng cho đất nước, khiến người đời mãi phỉ nhổ. Từ mặt trái, gian thần cũng để lại cho thế nhân những bài học kinh nghiệm đáng được nghiêm túc tổng kết.

Tìm thêm: ,