Tutorials Vbook v0.1 - Thủ thuật nhiều lĩnh vực IT (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 101 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/07/2008
  • Bình luận:
Vote108
3088
QA code Tutorials Vbook v0.1 - Thủ thuật nhiều lĩnh vực IT (Tiếng Việt)

Cuốn ebook tập hợp rất nhiều các thủ thuật, hướng dẫn cách thực hiện tại rất nhiều các lĩnh vực khác nhau trong thế giới IT. Có những điều bạn đã biết và cũng có nhiều điều chưa biết, cuốn ebook thực sự rất "dày" đó.