Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 332 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Trung tâm Tiêu chuẩn hóa xây dựng - Viện KHCN Xây Dựng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/09/2008
  • Bình luận:
Vote103
1208
QA code Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng (Tiếng Việt)

Đây là ebook Danh bạ các tiêu chuẩn của ngành Xây dựng và các ngành có liên quan