Ubuntu Desktop Course (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 71 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Nguyễn Đình Trung
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/07/2008
  • Bình luận:
Vote104
2186
QA code Ubuntu Desktop Course (Tiếng Việt)

Cộng đồng Ubuntu Việt đã có bản dịch hoàn chỉnh tiếng Việt cuốn Ubuntu desktop course. Hy vọng sẽ hữu ích cho những ai đang tìm hiểu Linux.