Việt Sử Siêu Linh - Những câu chuyện tâm linh trong sử Việt (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Lưu Văn Vịnh
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/06/2010
  • Bình luận:
Vote101
3773
QA code Việt Sử Siêu Linh - Những câu chuyện tâm linh trong sử Việt (Tiếng Việt)

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện kỳ bí bên dòng chảy lịch sử 4000 năm của dân tộc.


Đặc biệt có phần lý giải các câu Sấm truyền của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với những sự kiện lịch sử đương thời, những câu chuyện kỳ bí gắn liền với những lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus,...


Phần Sấm ký tiên tri có thêm phần so sánh với Tiên tri Tây phương để tiện việc tham khảo so sánh.