Windows: Các bí mật của ngôn ngữ kịch bản

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/06/2008
  • Bình luận:
Vote104
1712
QA code Windows: Các bí mật của ngôn ngữ kịch bản
http://www.mediafire.com/?xtc0qgdt2xp
pass: tech24.vn

Cuốn sách với hơn 700 trang nói về các bí mật của ngôn ngữ kịch bản Windows hiệu quả. Học cách làm thế nào để tăng cường chức năng hệ thống và tự động hóa hầu hết các tác vụ, sử dụng các giải pháp kịch bản được tạo sẵn – những cái có thể được thực thi ngay lập tức.

Cuốn sách dễ hiểu nhất trên thị trường, Các bí mật về ngôn ngữ kịch bản Windows, hé mở các tính năng chưa bao giờ được công bố cũng như các hàm hệ thống bị ẩn, những cái làm cho Windows Scripting Host mới có thêm một công cụ mạnh mẽ hơn. Cuốn sách bao gồm hơn 200 script được tạo sẵn, và CD-ROM bao gồm các thư viện mẫu và các ví dụ nêu trong sách, cũng như rất nhiều công cụ scripting.

Một số phần trong cuốn sách bao gồm:

- Kích hoạt WSH và VBScripts

- Nắm bắt và tạo các đối tượng COM

- Thao tác với Registry và quản lý thông số hệ thống

- Tăng thêm sức mạnh với bộ tạo ảnh Kodak

- Thực thi một mạng Windows với các script ADSI(giao diện dịch vụ thư mục tích cực)

Bạn có thể tự động hóa hầu hết các tác vụ hệ thống hoặc nâng cao khả năng hiện tại bằng việc sử dụng các giải pháp kịch bản chi tiết có trong cuốn sách. Sử dụng CD-ROM với hơn 450 script mẫu, hoặc thử tìm kiếm một lời giải đáp với phiên bản đầy đủ tích hợp khả năng tìm kiếm của cuốn sách.