Xây dựng tầm nhìn cho công ty của bạn (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 329 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
685
QA code Xây dựng tầm nhìn cho công ty của bạn (Tiếng Việt)

'Tầm nhìn' đã trở thành từ ngữ bị lạm dụng nhiều nhất nhưng lại được hiểu ít thấu đáo nhất. Nó đã gợi lên những hình ảnh khác nhau cho những người khác nhau : hình ảnh những giá trị rất được ngưỡng mộ, của sự thành tựu xuất chúng, của những ràng buộc xã hội, những mục tiêu làm hồ hởi, hay của lý do tồn tại.

eBook này đề xuất đề xuất nên có một khung ý để định nghĩa tầm nhìn, tạo nên sự trong sáng và chặt chẽ cho những ý niệm mơ hồ bao quanh từ ngữ thời thượng đó và đưa ra một hướng dẫn thực tiễn nhằm phát biểu rõ ràng một tầm nhìn nhất quán trong nội bộ một tổ chức....