Zend PHP certification ebook

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/12/2008
  • Bình luận:
Vote103
1721
QA code Zend PHP certification ebook

Zend là một trong những công cụ tuyệt vời cho các lập trình viên PHP chuyên nghiệp. Ebook này rất phù hợp với các bạn yêu thích Zend và PHP. Trong gói RAR gồm hai cuốn:

- Zend PHP certification guide and practices

- Zend PHP 5 certification Study Guide

Tìm thêm: Zend, PHP, certification, ebook,