ATI Radeon Display Driver (Windows XP/MCE) 8.1 (01/16/2008)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15.48 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: ATI Technologies
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/04/2010
  • Bình luận:
Vote101
802
QA code ATI Radeon Display Driver (Windows XP/MCE) 8.1 (01/16/2008)

Đặc biệt bộ phần mềm này còn cập nhật cả AMD Display Driver và Catalyst Control Center. Việc hợp nhất driver này sẽ cung cấp sức mạnh lớn nhất, thực thi cao nhất và tin cậy nhất.

Catalyst 8.1 giới thiệu sự hỗ trợ MultiView, cung cấp cho phần cứng khả năng thay đổi nhanh  thông qua bộ điều hợp đa hình ảnh