Active @ Partition Recovery

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 17 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 12/09/2013
  • Bình luận:
Vote
71
QA code Active @ Partition Recovery

http://www.fshare.vn/file/DL7TYHZOWQ/

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống như: - Vô tình xóa phân vùng (sử dụng fdisk hoặc các chương trình khác) - Bị hư hỏng / hỏng trên đĩa cứng logic Cơ cấu (ví dụ do để khởi động virus) Trong tình huống như vậy, người ta thường thua hy vọng trong việc khôi phục dữ liệu và / hoặc phân vùng thông tin, nhưng cho đến bây giờ. Active @ Partition Recovery là một rất nhỏ, dễ sử dụng chương trình DOS (chỉ 150k kích thước) sử dụng mà bạn có thể: - Phục hồi phân vùng bị xóa (FAT và NTFS) - Khôi phục xóa FAT và NTFS ổ đĩa logic - Tạo Drive Image - cho mục đích sao lưu - Quét các ổ đĩa cứng và hiển thị xóa FAT và NTFS phân vùng và / hoặc ổ đĩa logic - Xem trước file và thư mục trên phân vùng bị xóa hay ổ đĩa, phục hồi dữ liệu thích hợp - Làm sao lưu MBR (Master Boot Record), bảng phân vùng, Các lĩnh vực khởi động - Khôi phục MBR, bảng phân vùng và lĩnh vực khởi động từ bản sao lưu nếu bị hư hỏng Bên cạnh đó bạn cũng có thể: - phân vùng Undelete (Tiểu học và mở rộng) - Giữ chương trình này trên một đĩa floopy khả năng khởi động do kích thước nhỏ của nó - Hiển thị hoàn chỉnh lý thông tin Logical Drive - Sử dụng nó một cách dễ dàng: điều khiển bởi chỉ có mũi tên, Enter, phím ESC Active @ Partition Recovery có thể phục hồi phân vùng bị xóa nếu vị trí của nó trên ổ đĩa cứng đã không được ghi đè. Nếu bạn một cách khôn ngoan tạo ra sao lưu MBR sử dụng Active @ Partition Recovery, bạn luôn có thể phục hồi MBR và thông tin phân vùng. Hạn chế: Bạn có thể tạo MBR sao lưu, tạo ra hình ảnh đĩa, quét phân vùng và ổ đĩa, phát hiện các phân vùng và ổ đĩa bị xóa, phân tích trạng thái của họ bằng cách xem trước các file trên chúng nhưng hoạt động bằng văn bản bị vô hiệu hóa.

Tìm thêm: ,