Asus P5B 8.0.1.1002

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 2.7 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
53
QA code Asus P5B 8.0.1.1002

http://www.fshare.vn/file/RKT6VD4DMZ/

Intel Chipset Inf Update Program v8.0.1.1002 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003 & 64bit XP(WHQL)/2003.

Tìm thêm: ,