Asus P5B V5.10.01.6240 Windows XP

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 11 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
58
QA code Asus P5B V5.10.01.6240 Windows XP

http://www.fshare.vn/file/UYE92WQTER/

SoundMAX Audio Driver v5.10.01.6240 for Windows XP(WHQL)

1. Fix system still records noise via stereo mix when all input volume have been set to zero.

Tìm thêm: ,