Asus WL-330gE firmware

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 3 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 24/09/2013
  • Bình luận:
Vote
56
QA code Asus WL-330gE firmware

http://www.fshare.vn/file/AJV4J45MV5/

Phiên bản Firmware English/Traditional Chinese/ Simplified Chinese đầu tiên của WL-330gE. 
Phiên bản Firmware English/Traditional Chinese/ Simplified Chinese 2.0.0.9 của WL-330gE.

1. Thay đổi mô tả UI trên trang Quick
2. Xử lý lỗi: WL-330gE UI hiển thị không chính xác

 

 
 
 
 
Tìm thêm: ,