Audio: ADI* 1985 Driver

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 23.78 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote113
3394
QA code Audio: ADI* 1985 Driver

Hỗ trợ dòng Mainboard Intel:
    Intel® Desktop Board D865GBF
    Intel® Desktop Board D865GLC
    Intel® Desktop Board D865GRH
    Intel® Desktop Board D865PERC
    Intel® Desktop Board D865PERL
    Intel® Desktop Board D865PESO
    Intel® Desktop Board D875PBZ

Hỗ trợ hệ điều hành:
Windows* 2000, Windows* 98 SE, Windows* Me, Windows* XP Home Edition, Windows* XP Media Center Edition, Windows* XP Professional

Tìm thêm: Audio:, ADI*, 1985, Driver,