Belvedere

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.32 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 12/09/2013
  • Bình luận:
Vote
52
QA code  Belvedere

http://www.fshare.vn/file/5BI7LEBRHR/

Giữ cho máy tính để bàn của bạn hoặc bất kỳ thư mục khác trên ổ cứng của bạn có tổ chức và dưới sự kiểm soát với Belvedere, một công cụ quản lý tập tin Windows tự động. Sử dụng giao diện thân thiện với Belvedere để tạo ra quy tắc tiên tiến để di chuyển, sao chép, xóa, đổi tên, hoặc mở các tập tin dựa trên tên của họ, mở rộng, kích thước, ngày tạo, và nhiều hơn nữa. Thiết lập các quy tắc với Belvedere cũng đơn giản như thêm các thư mục, sau đó tạo ra để chạy trên mỗi thư mục sử dụng giao diện đơn giản point-and-click của Belvedere. Chỉ cần đặt tên quy tắc của bạn với lĩnh vực mô tả và xây dựng điều kiện của bạn với các trình đơn thả xuống

Tìm thêm: ,