BulkFileChanger

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 76.6 KB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 12/09/2013
  • Bình luận:
Vote
52
QA code BulkFileChanger

http://www.fshare.vn/file/WN1L9SRE9Z/

BulkFileChanger là một tiện ích nhỏ cho phép bạn tạo danh sách tập tin từ nhiều thư mục, và sau đó thực hiện một số hành động trên chúng - Sửa đổi thời gian tạo / sửa đổi / truy cập của họ, thay đổi thuộc tính của file (Read Only, Hidden, System), chạy một thực thi với những tập tin này như một tham số, và sao chép / cắt dán vào Explorer. BulkFileChanger là một thay thế cho các tiện ích cũ FileDate Changer.

Tìm thêm: ,