C-Media CMI8738 WDM Driver (Windows XP)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.45 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: C-Media Electronics North America
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/03/2008
  • Bình luận:
Vote109
2662
QA code C-Media CMI8738 WDM Driver (Windows XP)

C-Media CMI8738 WDM Driver (Windows XP)  là trình điều khiển hỗ trợ cập nhật thẻ PCI dựa trên bộ chip CMI8378.

Tìm thêm: C-Media, CMI8738, WDM, Driver, (Windows, XP),