CheckDiskGUI

 • Bản quyền: Free
 • Kích thước: 1.19 MB
 • Yêu cầu:
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.hardware
 • Ngày cập nhật: 12/09/2013
 • Bình luận:
Vote
52
QA code CheckDiskGUI

http://www.fshare.vn/file/ZK10Z78AXY/

Ứng dụng CheckDiskGUI được phát triển để có một giao diện người dùng đồ họa cho CHKDSK tiện ích dòng lệnh.Nó có thể hiển thị các tập tin hệ thống tình trạng toàn vẹn của ổ đĩa cứng và đĩa mềm và có thể sửa chữa lỗi hệ thống tập tin hợp lý. Nó tương tự như lệnh fsck trong hệ điều hành Unix có hiển thị các tập tin hệ thống tình trạng toàn vẹn cho các ổ đĩa cứng và đĩa mềm và có thể sửa chữa lỗi hệ thống tập tin hợp lý. CHKDSK cũng có thể kiểm tra bề mặt đĩa để tìm các lỗi vật lý hay xấu ngành, một nhiệm vụ thực hiện trước đây bởi ScanDisk Phiên bản này của CHKDSK cũng có thể xử lý một số lỗi vật lý và khôi phục dữ liệu vẫn có thể đọc được.CheckDiskGUI được tạo ra cho những người không thích các thông số dòng lệnh phức tạp. Các tính năng:


 • Kiểm tra lỗi đĩa
 • Lỗi đĩa cố định
 • Khôi phục dữ liệu thành phần xấu
 • Kết quả in
 • Loại bỏ một Checkdisk dự kiến
Tìm thêm: ,