Creative Sound Blaster Audigy 1/2/4 2.18.0000 Beta

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 34.54 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Creative
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
302
QA code Creative Sound Blaster Audigy 1/2/4 2.18.0000 Beta

Driver này chỉ hỗ trợ các dòng card sau:
* Creative Sound Blaster Audigy bao gồm Platinum và Platinum eX series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 bao gồm Platinum, Platinum eX, và Value series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS bao gồm Platinum và Platinum Pro series
* Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro và Sound Blaster Audigy 4
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA