Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 39.37 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Creative
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
252
QA code Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

Driver cài đặt sound card Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64
Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition