Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.26 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: Creative
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
1027
QA code Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL

Driver cài đặt âm thanh dành cho Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL