Driver Audio Main Intel® Desktop Board DG965RY

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 18.9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote109
1231
QA code Driver Audio Main Intel® Desktop Board DG965RY

Driver cài đặt cho Audio của main Intel® Desktop Board DG965RY
Bộ cài đặt này bao gồm IDT và Audio Control Panel, không bao gồm Intel® Audio Studio