Driver audio main Intel D946GZAB

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 11.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/09/2009
  • Bình luận:
Vote111
1570
QA code Driver audio main Intel D946GZAB

Driver dùng để cài đặt cho audio của main Intel D946GZAB chạy trên nền Win Xp, hỗ trợ series audio AC'97

Tìm thêm: Driver, audio, main, Intel, D946GZAB,