Driver cài Wireless LAN cho Laptop của IBM-Lenovo

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.93 MB
  • Yêu cầu: Windows Vista
  • Nhà phát hành: IBM-Lenovo
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote102
1690
QA code Driver cài Wireless LAN cho Laptop của IBM-Lenovo

Các dòng sản phẩm mà dirver này hỗ trợ cài đặt là:
- R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
- R60, R60e, R61, R61e, R61i
- T43, T43p, T60, T60p, T61, T61p
- X32, X40, X41, X41 Tablet
- X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
- Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t