Driver card màn hình Asus EAH 2600 XT

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 71.95 MB
  • Yêu cầu: Win XP
  • Nhà phát hành: Asus
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/06/2009
  • Bình luận:
Vote102
825
QA code Driver card màn hình Asus EAH 2600 XT
CHo Windows XP 32bit:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_winxp32.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_winxp32.zip

Cho Vista 32bit:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_Vista32.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_Vista32.zip

Cho Vista 64bit:
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_Vista64.zip
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/vga/ATI/ati860_Vista64.zip

Driver cài đặt card màn hình EAH 2600 XT sử dụng chipset ATI của hãng Asus.

Tìm thêm: Driver, card, màn, hình, Asus, EAH, 2600, XT,