Driver chipset cho main P7N SLI Platinum / P7N Zilent của MSI

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 21.857 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: MSI
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/06/2008
  • Bình luận:
Vote101
138
QA code Driver chipset cho main P7N SLI Platinum / P7N Zilent của MSI
Driver này dùng để cài đặt cho chipset của main MSI P7N SLI Platinum / P7N Zilent chạy trên nền Win XP-32. Nó hỗ trợ 1 số ứng dụng của main như:
Ethernet Driver (v67.72) WHQL
Network Management Tools (v67.72) "Sedona"
SMBus Driver (v4.62) WHQL
Installer (v5.73)
SataRAID Driver (v9.99.04) WHQL
SataIDE Driver (v9.99.04) WHQL
RAIDTOOL Application (v9.99.04) "Sedona"
 
Tìm thêm: Driver, chipset, cho, main, P7N, SLI, Platinum, /, P7N, Zilent, của, MSI,