Driver chipset main Intel® Desktop Board D975XBX2

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.39 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
200
QA code Driver chipset main Intel® Desktop Board D975XBX2
Driver chipset main Intel® Desktop Board D975XBX2