Driver cho Acer Aspire 8920G

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 100 MB
  • Yêu cầu: Windows Vista/Vista 32, x64
  • Nhà phát hành: Acer
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/03/2009
  • Bình luận:
Vote
193
QA code Driver cho Acer Aspire 8920G

VGA Driver for Aspire 8920G VGA_ATI_M86

VGA Driver 8920G VGA_nVidia_8PGS_8ESE

Aspire 8920G Wireless LAN Driver  WLAN_Intel_3945ABG_4965AGN

Sound Audio Driver for 8920G Audio Codec_Realtek_ALC268_ALC885_ALC889_

Aspire 8920G Bluetooth Driver Bluetooth_Foxconn_BT2.0

Driver File Name: CIR_ITE_IT8512E

Suyin Camera Driver for Aspire 8920 Camera Utility_Suyin_0.3M DV

Aspire 8920G Cardreader Silicon Driver CardReader_Silicon_JMB385

Aspire 8920G Fingerprint Driver FingerPrint Utility_ABIG Validity

Driver File Name: GM 965 VGA

Driver File Name: Intel_PM965_GM965

Network LAN Driver LAN_Atheros_AR8121

Dritek Lauch Manager Driver Launch Manager Dritek Kilimanjaro

Foxconn Modem Driver Modem Foxconn T60M955

Driver File Name: Robson_Intel_Robson

AverMedia TV Tuner Driver: TV Tuner AverMedia A309

Aspire 8920 Touchpad Synaptics Touchpad_Synaptics

Bộ driver cho Acer Aspire 8920G gồm có:

VGA Driver for Aspire 8920G
Tên file Driver:  VGA_ATI_M86
v8.451RC2
Windows Vistax32 or 64bit
Kích thước file:: 78720 KB

VGA Driver 8920G
Tên file Driver:  VGA_nVidia_8PGS_8ESE
v7.15.11.7451
Vistax32
Kích thước file:: 58132 KB

Aspire 8920G Wireless LAN Driver
Tên file Driver:  WLAN_Intel_3945ABG_4965AGN
v11.5.1.8
Windows Vistax32×64 or Windows XPx32×64
Kích thước file:: 194754 KB

Sound Audio Driver for 8920G
Tên file Driver:  Audio Codec_Realtek_ALC268_ALC885_ALC889_
v6.0.1.5582
Vistax32 Bit or x64Bit or Windows Vista XPx32×64
Kích thước file:: 40419 KB

Aspire 8920G Bluetooth Driver
Tên file Driver:  Bluetooth_Foxconn_BT2.0
v6.0.1.5000
Only for Vista 32Bit or 64Bit
Kích thước file:: 59284 KB

Tên file Driver:  CIR_ITE_IT8512E
v5046
Vistax32×64
Kích thước file:: 4953 KB

Suyin Camera Driver for Aspire 8920
Tên file Driver:  Camera Utility_Suyin_0.3M DV
v2.0.4
Vistax32×64 or Windows XPx32×64
Kích thước file:: 6318 KB

Aspire 8920G Cardreader Silicon Driver
Tên file Driver:  CardReader_Silicon_JMB385
vR1.00.09.03
Vistax32×64 or Windows XPx32×64
Kích thước file:: 2937 KB

Aspire 8920G Fingerprint Driver
Tên file Driver:  FingerPrint Utility_ABIG Validity
v6.0.00.08
Vistax32×64 or Windows XPx32×64
Kích thước file:: 106643 KB

Tên file Driver:  GM 965 VGA
Kích thước file:: 16502 KB

Tên file Driver:  Intel_PM965_GM965
v.8.3.0.1013
Only for Vistax32×64
Kích thước file:: 2024 KB

Network LAN Driver
Tên file Driver:  LAN_Atheros_AR8121
v1.0.0.26_v1.0.0.20
Windows Vistax32×64 or XP x32×64
Kích thước file:: 2547 KB

Dritek Lauch Manager Driver
Tên file Driver:  Launch Manager Dritek Kilimanjaro
v2.0.00
Vistax32×64 or XPx32×64
Kích thước file:: 2846 KB

Foxconn Modem Driver
Tên file Driver:  Modem Foxconn T60M955
v7.70.00.52
Only for Windows Vistax32 Bit
Kích thước file:: 2288 KB

Intel Robson for 8920G Laptop
Tên file Driver:  Robson_Intel_Robson
v1.5.0.1013
Only for Windows Vistax32Bit or 64Bit
Kích thước file:: 21906 KB

AverMedia TV Tuner Driver
Tên file Driver:  TV Tuner AverMedia A309
v1.0.x.40Direct
Only for Windows Vistax32×64
Kích thước file:: 1240 KB

Aspire 8920 Touchpad Synaptics
Tên file Driver:  Touchpad_Synaptics
v10.2.4
Vistax32×64 or XPx32×64
Kích thước file:: 25528 KB

Tìm thêm: Driver, cho, Acer, Aspire, 8920G,