Driver video main Intel D946GZAB

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 17.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
521
QA code Driver video main Intel D946GZAB

Driver cài đặt video main Intel D946GZAB version 14.32.4.4926 và hỗ trợ các dòng main trước đó của Intel. Từ main DQ965WC cho đến dòng main D945GBO

Tìm thêm: Driver, video, main, Intel, D946GZAB,