Gigabyte Realtek AC'97 Audio (A3.90)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 30.47 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: Realtek
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote129
2050
QA code Gigabyte Realtek AC'97 Audio (A3.90)

Các thiết bị được driver này hỗ trợ:
                                Realtek AC'97 Audio
                                Realtek AC'97 Audio cho Intel(R) Audio Controller
                                Realtek AC'97 Audio cho SiS(R) Audio Controller
                                Realtek AC'97 Audio cho VIA (R) Audio Controller
                                Realtek AC'97 Audio cho VIA686/8231 Audio Controller
                                Realtek AC'97 Audio cho VIA8233 Audio Controller
                                Realtek AC97 Audio
                                Realtek AC97 Audio cho VIA (R) Audio Controller

Tìm thêm: Gigabyte, Realtek, AC97, Audio, (A3.90),