HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 203.71 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: HP
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
162
QA code HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0

Phần mềm này bao gồm yêu cầu phần mềm/driver có thể scan ảnh, tài liệu và film tốt ngang với phần mềm HP Photosmart để chỉnh sửa, quản lý và chia sẻ ảnh.
Yêu cầu: Gỡ bỏ toàn bộ các phần mềm/driver của các phiên bản trước.

Tìm thêm: HP, Scanjet, 2400, digital, Flatbed, Scanner, v9.0,