INF Update Utility - Dùng cho dòng Intel 8

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003
  • Nhà phát hành: intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
176
QA code INF Update Utility - Dùng cho dòng Intel 8

The Intel® Chipset Software Installation Utility cài đặt các file INF cho Windows. Các file INI này giúp Windows nhận dạng và chạy đúng chức năng của nó như là AGP, USB, PCI và các dịch vụ ISAPNP.
Đây là phiên bản mới nhất, hỗ trợ các dòng chipset sau:

# Intel® 810 Chipset
# Intel® 810E Chipset
# Intel® 810E2 Chipset
# Intel® 815 Chipset
# Intel® 815E Chipset
# Intel® 815EM Chipset
# Intel® 815EP Chipset
# Intel® 815P Chipset
# Intel® 815G Chipset
# Intel® 815EG Chipset
# Intel® 820 Chipset
# Intel® 820E Chipset
# Intel® 830M Chipset
# Intel® 830MG Chipset
# Intel® 830MP Chipset
# Intel® 840 Chipset
# Intel® 845 Chipset
# Intel® 845E Chipset
# Intel® 845G Chipset
# Intel® 845GE Chipset
# Intel® 845GL Chipset
# Intel® 845GV Chipset
# Intel® 845MZ Chipset
# Intel® 845PE Chipset
# Intel® 848P Chipset
# Intel® 850 Chipset
# Intel® 850E Chipset
# Intel® 852GM Chipset
# Intel® 852GME Chipset
# Intel® 852GMV Chipset
# Intel® 852PM Chipset
# Intel® 855GM Chipset
# Intel® 855GME Chipset
# Intel® 855PM Chipset
# Intel® 860 Chipset
# Intel® 865G Chipset
# Intel® 865GV Chipset
# Intel® 865P Chipset
# Intel® 865PE Chipset
# Intel® 875P Chipset
# Intel® 910GL Express Chipset
# Intel® 915G Express Chipset
# Intel® 915GV Express Chipset
# Intel® 915P Express Chipset
# Intel® 925X Express Chipset
# Intel® 925XE Express Chipset
# Intel® 6300ESB Controller
# Intel® E7205 Chipset
# Intel® E7210 Chipset
# Intel® E7220 Chipset
# Intel® E7320 Chipset
# Intel® E7500 Chipset
# Intel® E7501 Chipset
# Intel® E7505 Chipset
# Intel® E7520 Chipset
# Intel® E7525 Chipset
# Mobile Intel® 910GML Express Chipset
# Mobile Intel® 915GM Express Chipset
# Mobile Intel® 915GMS Express Chipset
# Mobile Intel® 915PM Express Chipset

Tìm thêm: INF, Update, Utility, -, Dùng, cho, dòng, Intel, 8,