Intel® Chipset Identification Utility

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 160 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/08/2008
  • Bình luận:
Vote103
739
QA code Intel® Chipset Identification Utility
Tiện ích Intel(R) Chipset Identification được thiết kế dành cho máy tính có thể nhận dạng dòng chipset mà bo mạch chủ đang sử dụng:
Dùng cho dòng Chipset sau:

Intel(R) 910GL Express Chipset
Intel(R) 915G Express Chipset
Intel(R) 915GV Express Chipset
Intel(R) 915P Express Chipset
Intel(R) 925X Express Chipset
Mobile Intel(R) 910GML Express Chipset
Mobile Intel(R) 915GM Express Chipset
Mobile Intel(R) 915GML Express Chipset
Mobile Intel(R) 915GMS Express Chipset
Mobile Intel(R) 915PM Express Chipset
Intel(R) 945G Express Chipset
Intel(R) 945GZ Express Chipset
Intel(R) 945P Express Chipset
Intel(R) 945PL Express Chipset
Mobile Intel(R) 940GML Express Chipset
Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset
Mobile Intel(R) 945GMS Express Chipset
Mobile Intel(R) 945PM Express Chipset
Intel(R) 945GT Express Chipset
Intel(R) 946GZ Express Chipset
Intel(R) 946PL Express Chipset
Intel(R) 955X Express Chipset
Intel(R) 975X Express Chipset
Intel(R) G965 Express Chipset
Intel(R) P965 Express Chipset
Intel(R) Q963 Express Chipset
Intel(R) Q965 Express Chipset