Intel® Graphics Media Accelerator Driver

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 8.91 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
315
QA code Intel® Graphics Media Accelerator Driver
Chương trình được viết dành riêng cho dòng Chipset Intel® G965, Q965, Q963, 946GZ, 945G, 945GM, 915G, 915GM/GMS, 910GL, và 910GML và không dùng cho các dòng chipset khác. Xem file Readme trong bộ cài đặt để biết thêm chi tiết về phiên bản của driver này. Driver này có phiên bản 14.25.50 và dùng riêng cho Windows 2000 và Windows XP