Intel 802.11abg Wireless Driver v9.0.3.9

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 41.13 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Acer
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
127
QA code Intel 802.11abg Wireless Driver v9.0.3.9

Driver cài đặt card wireless Intel 802.11abg dành cho laptop Aspire 5500 của hãng Acer