Intel 945GM Graphics Controller

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 14.87 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Dell, Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote101
221
QA code Intel 945GM Graphics Controller

Driver cài đặt card màn hình Intel 945GM Graphics Controller của laprop Dell Inspiron 6400/E1505

Tìm thêm: Intel, 945GM, Graphics, Controller,