Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1020

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 2.87 MB
 • Yêu cầu: Windows All
 • Nhà phát hành: Intel
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 25/09/2009
 • Bình luận:
Vote106
1385
QA code Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1020

Công cụ phần mềm Intel Chipset Software Installation Utility do Intel cung cấp này giúp update các hệ điều hành Microsoft Windows để chúng có thể nhận dạng và cấu hình chính xác các bộ chipset Intel mới nhất. Sau khi chạy chương trình này, Windows sẽ được bổ sung các driver cần thiết để "bắc cầu" (bridge) PCI tương thích với chip mới.Nhờ đó, bạn sẽ không còn thấy những dấu ? ở các mục như "PCI card","PCI bridge" trong System Properties/Device Manager nữa. Sau khi chạy công cụ này, Windows sẽ có thể nhận diện và chung sống hòa bình với nhiều thiết bị mới (ví dụ như chuột USB,...)


Intel Chipset Software Installation Utility sẽ installs các file Windows INF vào hệ thống của bạn. Các file INF có chức năng thông tin cho hệ điều hành biết cách để cấu hình một cách chính xác các thành phần của bộ chipset. Ðiều này cần thiết cho sự hoạt động chính xác của các chức năng :

 • Các dịch vụ Core PCI và ISAPNP

 • Hỗ trợ AGP

 • Hỗ trợ các thiết bị lưu trữ chuẩn

 • Hỗ trợ USB

 • Nhận dạng các thành phần của bộ Intel Chipset trong
  Device Manager