Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 17.3 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 11/09/2013
  • Bình luận:
Vote
305
QA code Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver

http://www.fshare.vn/file/NWXQO8ZQYI/

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver 14.32.4.4926

Intel(R) 945G Express Chipset 
Intel(R) 945GZ Express Chipset 
Intel(R) 946GZ Express Chipset 
Intel(R) G31 Express Chipset 
Intel(R) G33 Express Chipset 
Intel(R) G35 Express Chipset 
Intel(R) G965 Express Chipset 
Intel(R) Q33 Express Chipset 
Intel(R) Q35 Express Chipset 
Intel(R) Q963 Express Chipset 
Intel(R) Q965 Express Chipset 
Mobile Intel(R) 940GML Express Chipset 
Mobile Intel(R) 943GML Express Chipset 
Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset 
Mobile Intel(R) 945GME Express Chipset 
Mobile Intel(R) 945GMS Express Chipset 
Mobile Intel(R) GL960 Express Chipset 
Mobile Intel(R) GLE960 Express Chipset 
Mobile Intel(R) GM965 Express Chipset 
Mobile Intel(R) GME965 Express Chipset

Tìm thêm: ,