NVIDA GeForce Driver Release 185.68

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 100 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành: NVIDIA
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/05/2009
  • Bình luận:
Vote102
476
QA code NVIDA GeForce Driver Release 185.68

Những điểm mới trong Release 185:

* Hỗ trợ  GeForce GTX 275 GPU.

* Tăng hiệu ứng 11% cho Call of Duty: World at War

* Tăng hiệu ứng 5 % cho Company of Heroes: Opposing Fronts

* Tăng hiệu ứng 22 % cho Crysis: Warhead with antialiasing enabled

* Tăng hiệu ứng 11 % cho Fallout 3 with antialiasing enabled

* Tăng hiệu ứng 14 % choFar Cry 2

* Tăng hiệu ứng 45 % choMirror’s Edge with antialiasing enabled

Tìm thêm: NVIDA, GeForce, Driver, Release, 185.68,