NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 4.2

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 581.64 BYTE
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: NVIDIA
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
90
QA code NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 4.2

Những dòng card mà phiên bản này hỗ trợ:
GeForce 8400 GS PCI-E

GeForce 7300 GE PCI-E, 7200 GS PCI-E, 7950 GT AGP

GeForce Go 7900 GTX PCI-E, 6600 PCI-E

GeForce 7600 GS PCI-E, 6800 GS (NR02), 7900 Series, 7600 Series

Tìm thêm: NVIDIA, BIOS, Editor, (NiBiTor), 4.2,