NVIDIA ForceWare 175.16 XP 32-bit

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 37.94 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: NVIDIA
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
944
QA code NVIDIA ForceWare 175.16 XP 32-bit

Dành cho Win XP
Hỗ trợ GeForce FX 6,7,8 và series 9 GPUs bao gồm các sản phẩm:
GeForce 9800 GX2
GeForce 9800 GTX
GeForce 9600 GT
GeForce 9600 GSO
GeForce 8300
GeForce 8200/nForce 730a
GeForce 8100/NVIDIA nForce 720a
Hỗ trợ GPU và công nghệ NVIDIA SLI
™ trên DirectX 9 và OpenGL

Tìm thêm: NVIDIA, ForceWare, 175.16, XP, 32-bit,