Nvidia 169.07 - Solaris Display Driver – x64/x86

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15.82 MB
  • Yêu cầu: Sun Solaris
  • Nhà phát hành: NVIDIA Corporation
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/04/2010
  • Bình luận:
Vote138
65
QA code Nvidia 169.07 - Solaris Display Driver – x64/x86

Điểm nổi bật của phiên bản:
- Cảithiện chế độ hỗ trợ trên Quadro G8x GPU
- Cải thiện sự hỗ trợ đối với chế độ kết hợp DVI, HDMI, và HDTV
- Hsuất của RENDER đã được cải thiện
- Cải thiện sự tương tác giữa Barco và Chi Mei 56" DFPs
- Thêm giao diện tạo nên màn hình thông tin trạng thái PowerMizer
- Cảitiến sự tương tác giữa SLI AFR và sự trao đổi nhóm trên Quadro FX GPUs
- Đã sửa lỗi là nguyên nhân gây ra lỗi với XV trên GPUs mà ko cần sự hỗ trợ của TurboCache
- Thuận lợi hơn với chế độ thiết lập độ phân giải màn hình thấp như

Tìm thêm: Nvidia, 169.07, -, Solaris, Display, Driver, , x64/x86, ,