Realtek AC97 Driver 6.0.1.6208 for Windows Vista

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 28.18 MB
  • Yêu cầu: Windows Vista
  • Nhà phát hành: Acer
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
76
QA code Realtek AC97 Driver 6.0.1.6208 for Windows Vista

Driver cài đặt audio dành cho Realtek AC97 Driver 6.0.1.6208 for Windows Vista của laptop Acer Aspire 5500