Realtek/Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 24.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003
  • Nhà phát hành: Realtek
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote113
4764
QA code Realtek/Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio

Các thiết bị được driver này hỗ trợ:
Realtek High Definition Audio
Realtek Content Creation Bay
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Sigmatel 9772
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Sigmatel 9770
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Realtek 880/860
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Realtek 280
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Realtek 261
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Realtek 260
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Conexant Waikiki
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - CMedia 9880
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Adi 1986
Microsoft UAA Function Driver cho High Definition Audio - Adi 1983