SIGMATEL STAC 9750 AC97

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.37 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Dell, Sigmatel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote101
145
QA code SIGMATEL STAC 9750 AC97

Driver cài đặt audio dành cho laptop XPS/Inspiron XPS của hãng Dell

Tìm thêm: SIGMATEL, STAC, 9750, AC97,