SigmaTel High Definition Audio CODEC

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 23.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote107
2962
QA code SigmaTel High Definition Audio CODEC

Các thiết bị được driver này hỗ trợ:
SigmaTel High Definition Audio CODEC (cho Windows 64-bit )
SigmaTel High Definition Audio CODEC
Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 880
Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 280
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio

 
Tìm thêm: SigmaTel, High, Definition, Audio, CODEC,