WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64-bit

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 51.18 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Logitech
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
84
QA code WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64-bit

Driver cài đặt webcam Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64-bit
Phiên bản v11.0 hỗ trợ webcam QuickCam® Pro 5000
Yêu cầu hệ thống:
Hệ thống của bạn phải đã cài đặt DirectX 9x hoặc hơn và cài đặt IE6 hoặc hơn trước khi cài đặt phần mềm này. Nếu hệ điều hành là Windows XP thì ít nhất phiên bản SP phải đã được cài đặt