driver Epson GT

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 12.1 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.hardware
  • Ngày cập nhật: 27/09/2013
  • Bình luận:
Vote
54
QA code driver Epson GT

http://www.fshare.vn/file/V55IWC30E8/

Driver cài đặt cho máy scan Epson GT-30000 v3.0u cho Windows
 

 

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ driver Epson GT-30000 Windows

 

1. Nâng cấp driver Epson GT-30000 Windows từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới


- Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt
- Nối máy scan đến máy tính

 

2. Gỡ bỏ driver Epson GT-30000 Windows


Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall

 

 
Tìm thêm: ,